top of page

Krachtlijnen

Gelukkig zijn
Zelfstandigheid
Mogelijkheden en talenten
Communicatie

- plezier hebben 

- vriendschap ervaren 

- zich evenwaardig voelen 

- 'ik tel mee'

- bruikbare schoolse vaardigheden

- persoonlijke/huishoudelijke/
maatschappelijke redzaamheid

- transfer naar thuis 

- ontwikkelingskansen zien en gebruiken 

- aanbod op maat 

- begrijpen en begrepen worden

Relatie - seksualiteit - weerbaarheid
Fit en gezond
Vrije tijd
Toekomst

- zelfbeeld, sociale vaardigheden, RSV, 
'Stop, hou er mee op!', ...

- zinvolle invulling, muzisch, ICT, ...

- gezonde geest in een gezond lichaam

- gezonde voeding 

- beweging 

- ontspanning 

- wonen / werken / vrije tijd 

- deelnemen aan maatschappij 

- netwerk

bottom of page