top of page

Welkom op de website van onze school, het Buitengewoon Secundair Onderwijs De Bremberg.
 

Buitengewoon Onderwijs ‘De Bremberg’ is een relatief kleine school.

Beide afdelingen, basis en secundair, zijn gelegen onder hetzelfde dak, op een rustig plekje in Molenstede-Diest.

VOOR WIE? 

De leerlingen zijn welkom vanaf 13 jaar (uitzonderlijk vanaf 12 jaar) en kunnen blijven tot en met het schooljaar waarin ze 21 jaar worden. Indien er dan voor hen geen gepaste postschoolse opvang is gevonden, kan de school er, op vraag van de ouders, voor opteren om schoolverlenging toe te staan.

Onze leerlingen zijn stuk voor stuk pareltjes van jongeren. Wat allen kenmerkt, is dat hun ontwikkeling niet vanzelf verloopt. Ze hebben af te rekenen met ernstige beperkingen.

Alle leerlingen hebben een duidelijke mentale beperking, gaande van matige tot diepe mentale achterstand. Deze mentale beperking kan, al dan niet, voorkomen samen met een autismespectrumstoornis, lichamelijke of gedragsproblemen.

 

ONS DOEL?

Het hoogste doel van onze school is het streven naar geluk voor wie er leert en voor wie er werkt. Welbevinden is immers de groeibodem voor het leerproces.

Gezien we een school zijn, is dit streven naar geluk, uiteraard, niet voldoende. We trachten onze leerlingen alle kansen op ontwikkeling en zelfontplooiing te bieden. Vanzelfsprekend wordt er dus, voor de leerlingen die hier de mogelijkheden toe hebben, ook nog gewerkt aan schoolse vaardigheden die bruikbaar zijn voor later.

 

Zoals de regelgeving het bepaalt, is onze school  (secundair onderwijs type 2,opleidingsvorm 1): “gericht op maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving waar ondersteuning voorzien is en in voorkomend geval op arbeidsdeelname in een omgeving waar ondersteuning voorzien is”. Dit betekent dat wij onze leerlingen voorbereiden om zo zelfstandig mogelijk te leven en, indien dit binnen hun mogelijkheden ligt, een vorm van arbeid te verrichten. Zowel op het gebied van leven als van werken zal steeds begeleiding nodig zijn.

 

ONZE VISIE

De school heeft een duidelijke visie over de manier waarop we ons onderwijs organiseren, de klemtonen die we willen leggen en de manier waarop we hier heel concreet aan werken.

Deze algemene krachtlijnen worden, in overleg met de ouders en, indien mogelijk, met de leerling, verfijnd tot zeer concrete ontwikkelingsdoelen, aangepast aan de mogelijkheden en noden van elke individuele leerling.

 

Vinden wij dan niet dat onze kinderen en jongeren dezelfde rechten hebben als andere jongeren en dat ze bijgevolg naar het “gewoon” onderwijs moeten?

Neen, dat vinden wij niet. Wij vinden dat, als je bijzondere noden hebt, je ook bijzondere rechten hebt.

 

We willen er ons uiterste best voor doen om te zorgen dat onze jongeren zich hun schooltijd herinneren als een tijd waarin ze zichzelf konden zijn, een tijd waarin ze vrienden maakten en omringd werden door warme mensen.

bottom of page