Het multidisciplinaire team (directie, leerkrachten, logopedisten, kinesitherapeut, ergotherapeut en orthopedagoog) bespreekt op geregelde tijdstippen de vorderingen en eventuele moeilijkheden van de groepen of de individuele leerlingen. Indien nodig is het CLB hierbij aanwezig.

Wekelijks wordt een klassenraad georganiseerd, waarop leerlingen besproken kunnen worden.

Zes keer per schooljaar komt het volledige team samen tijdens de evaluatiedagen. Op dat moment vindt er een leerlingbespreking plaats, waarbij de vooruitgang en de problemen van iedere leerling afzonderlijk worden besproken.

De evaluatiedagen van dit schooljaar zijn gepland op:

       

       woensdag 30 september 2020

       donderdag 1 oktober 2020

       dinsdag 19 januari 2021

       woensdag 20 januari 2021

       dinsdag 1 juni 2021

       woensdag 2 juni 2021
 

Hetgeen op deze evaluatiedag besproken wordt, noteert de leerkracht in een individueel handelingsplan. De ouders ontvangen hiervan een kort verslag in de vorm van een rapport. De inhoud hiervan kan uiteraard besproken worden tijdens de vastgelegde oudercontacten.

Op het einde van het schooljaar volgt een eindrapport.