top of page

Het multidisciplinaire team (directie, leerkrachten, logopedisten, kinesitherapeut, ergotherapeut en orthopedagoog) bespreekt op geregelde tijdstippen de vorderingen en eventuele moeilijkheden van de groepen of de individuele leerlingen. Indien nodig is het CLB hierbij aanwezig.

Wekelijks wordt een klassenraad georganiseerd, waarop leerlingen besproken kunnen worden.

Zes keer per schooljaar komt het volledige team samen tijdens de evaluatiedagen. Op dat moment vindt er een leerlingbespreking plaats, waarbij de vooruitgang en de problemen van iedere leerling afzonderlijk worden besproken.

De evaluatiedagen van dit schooljaar zijn gepland op:

       

       woensdag 28 september 2022

       donderdag 29 september 2022

       dinsdag 17 januari 2023

       woensdag 18 januari 2023

       dinsdag 30 mei 2023

       woensdag 31 mei 2023
 

Hetgeen op deze evaluatiedag besproken wordt, noteert de leerkracht in een individueel handelingsplan. De ouders ontvangen hiervan een kort verslag in de vorm van een rapport. De inhoud hiervan kan uiteraard besproken worden tijdens de vastgelegde oudercontacten.

Op het einde van het schooljaar volgt een eindrapport.

bottom of page