Het multidisciplinaire team (directie, leerkrachten, logopedisten, kinesitherapeut, ergotherapeut en orthopedagoog) bespreekt op geregelde tijdstippen de vorderingen en eventuele moeilijkheden van de groepen of de individuele leerlingen. Indien nodig is het CLB hierbij aanwezig.

Wekelijks wordt een klassenraad georganiseerd, waarop leerlingen besproken kunnen worden.

Zes keer per schooljaar komt het volledige team samen tijdens de evaluatiedagen. Op dat moment vindt er een leerlingbespreking plaats, waarbij de vooruitgang en de problemen van iedere leerling afzonderlijk worden besproken.

De evaluatiedagen van dit schooljaar zijn gepland op:

       

       woensdag 2 oktober 2019

       donderdag 3 oktober 2019

       dinsdag 21 januari 2020

       woensdag 22 januari 2020

       dinsdag 2 juni 2020

       woensdag 3 juni 2020
 

Hetgeen op deze evaluatiedag besproken wordt, noteert de leerkracht in een individueel handelingsplan. De ouders ontvangen hiervan een kort verslag in de vorm van een rapport. De inhoud hiervan kan uiteraard besproken worden tijdens de vastgelegde oudercontacten.

Op het einde van het schooljaar volgt een eindrapport.

Contact

Tel: 013 33 38 86

E-mail: buso.dir.bremberg@telenet.be

Adres

Groenstraat 16

3294 Molenstede