top of page

BESTUURSORGAAN

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming van de school.

Het draagt de eindverantwoordelijkheid voor het schoolgebeuren en schept noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs in onze school.

Voorzitter: Dhr. Van den Haute Paul

Ondervoorzitters: Dhr. Clement Eddy -  Dhr. Macken Jean - Paul

COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (CPBW)

Een interne preventiedienst vergadert regelmatig in de school en behartigt de veiligheid en de gezondheid van de leerlingen en het personeel.

Preventieadviseur: Joery Vaes 

Leden: An de Klerk - Evy Brams - Frank Goeman - Paul van den Haute -  Rebecca Motmans - Jef Verbeemen 

OUDERCOMITE

De school heeft een oudercomité. Ouders die willen deel uitmaken van dit comité, kunnen dit melden aan de directie van de school.

bottom of page